LIGL IP Consult logo

IP-rådgivning slik den bør være

Immaterielle rettigheter er ikke et mål i seg selv, de er virkemidler som skal bidra til at strategiske mål kan nås. Vi er derfor ikke opptatt av hvordan vi kan overbevise våre kunder om at alt blir bra bare de leverer én patentsøknad til. Isteden forplikter vi oss til å kjenne våre kunders forretningsstrategi, og vi samarbeider om å utvikle en tilpasset IP strategi. Dette gjør vi samtidig som vi leverer faglig tyngde, nye forretningsmodeller og utstrakt bruk av moderne tekniske løsninger.

LIGL består av LIGL advokater AS, LIGL IP Consult AS og teknologiselskapet LIGL AS.


Bruk våre maler i Ida
Les mer

Moderne kompetanse & effektivitet

Vi har den juridiske spisskompetansen og forretningsforståelsen du kan forvente av et moderne forretningsadvokatfirma. Flere av våre advokater kommer fra ledende partnerstillinger i de største advokatfirmaene i Norge, og har lang erfaring innen sine rettsområder. Solid bransjeerfaring sikrer at vi bidrar til effektive prosesser preget av svært høy kvalitet. Vårt engasjement er personlig. Vi brukes derfor også som juridiske rådgivere og kommersielle sparringpartnere i den løpende driften av våre klienter.


Les mer om LIGL

Oslo

Besøksadresse: Apotekergata 10, 0180 Oslo
Postadresse: Postboks 1474 Vika, 0116 Oslo
Sentralbord: 22 17 22 19
Kontaktperson: Tom Ekeberg