Teknologi, innovasjon, FOU


Sikring av de immaterielle (IP) og kommersielle rettighetene til resultatene er avgjørende for å sikre verdi fra innovasjon og utvikling (FOU). Dette gjelder for både teknologi, produktdesign og annet kreativt arbeid. Våre advokater bistår med strategiske og praktiske råd for sikring og forvaltning av disse rettighetene, og legger stor vekt på å skape gode kommersielle løsninger tilpasset våre kunders behov.

Gode kontrakter med riktige partnere til riktig tid er et avgjørende virkemiddel for å sikre og forvalte rettigheter til resultater fra FOU. Dette gjelder i forhold til alle, herunder ansatte, innleide konsulenter, samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Vi har omfattende erfaring med å bistå våre klienter med rådgivning, utforming og forhandlinger av slike avtaler, eksempelvis lisensavtaler, samarbeidsavtaler for FOU, agentur- og distribusjonsavtaler