Handel og industri


Vi dekker hele handelskjeden innenfor mange industrier, fra produksjon via mellomledd til salg til sluttkunde. Våre klienter driver innenfor bransjene elektronikk og tekniske systemer, mekaniske deler, helsetjenester, matvarer, klær og tekstil, kjemikalier, byggevarer og forbrukervarer.
  
Som eksempler på sakstyper:

  • Utarbeidelse og forhandling av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden, herunder produksjonsavtaler, salgsavtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler
  • Utarbeidelse og forhandling av franchiseavtaler
  • Tvisteløsning i alle ledd av handelskjeden.
  • Tvisteløsning mot tredjeparter utenfor handelskjeden, herunder mot kopiaktører.