Startup- og gründervirksomhet


LIGL bistår en rekke oppstarts- og gründerselskaper med strategisk og juridisk rådgivning, herunder veiledning om finansiering, oppkjøp, salg, ytelser til ansatte og lederlønninger, eierstyring og selskapsledelse, operative kontrakter, kunde- og leverandøravtaler, joint-venture avtaler, utviklingsavtaler, internasjonale spørsmål mv. Det tverrfaglige samarbeidet mellom LIGL advokater AS og LIGL IP Consult AS, gjør oss særlig i stand til å ivareta virksomhetens behov for IP-beskyttelse.
Vi har gjort mange av våre juridiske maler tilgjengelig gjennom Ida, noe som er spesielt verdifullt for oppstarts- og gründerselskaper som vil sikre sine verdier gjennom gode juridiske dokumenter.