Ida by LIGL

Prøv Ida by LIGL

Du møter topp kvalifiserte forretningsadvokater og IP-attorneys, men de jobber på en annen måte enn det du er vant til fra de konservative leverandørene. Våre fageksperter overlater tidkrevende og kostbart rutinearbeid til vår advokatrobot Ida™, og kan dermed konsentrere seg om jussen, IP faglige råd, strategiene og kvalitetssikringen i de enkelte oppgavene, alt etter hva det enkelte oppdraget krever.

Arbeidet med Ida™ startet allerede i 2014. LIGL var dermed først i Norge til å investerte tid og penger på moderne teknologiske løsninger med potensiale til å snu opp ned på advokatbransjen. Ida™ er bygget opp ved bruk av flere IT-verktøy fra verdens ledende leverandører av effektiviseringsverktøy og kunstig intelligens. Disse verktøyene har vi brukt til å automatisere juridiske og IP-faglige prosesser, slik at vi sparer enormt med tid på disse.

Ida™ sørger for at vi bistår med en mer gjennomarbeidet kvalitet enn om vi hadde jobbet tradisjonelt på hele oppdraget. Kundene våre opplever at leveransen kommer raskere, og ikke minst ser de et mye lavere tidsforbruk.

Vi kan også gi deg direkte tilgang til Ida™ i saker der vi jobber med henne. Du kan dermed velge å utføre deler av oppdragene selv, ved å jobbe med Ida™ sammen med oss. Vi har fremdeles full kontroll, men du kan selv velge å utføre det arbeidet som ikke krever tung juridisk eller IP faglig kompetanse. Dersom du ønsker at vi skal gjøre hele jobben gjør vi selvsagt det. Vi vil uansett bruke Ida™ for å effektivisere arbeidet der det er mulig. Ved hjelp av Ida™ vil du uansett oppnå ytterligere reduksjon i antall fakturerte timer.

I mange sammenhenger er det tilstrekkelig å få bistand til å utarbeide juridisk dokumentasjon i prosesser som du ellers har god kontroll på selv . LIGL tilbyr derfor slik dokumentproduksjon gjennom tjenesten Legal Process Outsourcing (LPO). Ida™ er helt sentral for vår LPO, og gjør det mulig for oss å levere komplekse og skreddersydde juridiske dokumenter til fast pris. Dette skjer raskere, rimeligere og med minst samme høye kvalitet som om dokumentene var levert på tradisjonelt vis. Les mer.

Det er en kjent sak at mange har høy nok kompetanse til å uføre noe av det juridiske arbeidet selv. Det samme gjelder for utarbeidelse av mange patentdokumenter eller IP strategiske dokumenter. Vi har derfor satt sammen noen dokumentpakker og prosesser i Ida™ som gjør dette enklere og tryggere dersom du ønsker å gjøre hele eller deler av jobben selv. Om du likevel har behov for bistand fra våre advokater eller IP attorneys, er de bare et tastetrykk unna. Våre rådgivere kan da etter avtale med deg få tilgang til dokumentproduksjonen du har stått for i Ida™ og gå inn for å veilede eller kvalitetssikre. Besparelsen for deg vil uansett være stor. Les mer.

Les hva noen av våre kunder sier om Ida:

Vi fikk bistand fra LIGL advokater i en omfattende "drop-down"-prosess i Olieselskabet AS i slutten av 2016, hvor vi etablerte to datterselskaper for butikkene Oliviers & Co og L´Occitane. Kapitalen i Olieselskabet AS ble restrukturert før fisjonene, og vi foretok også en rekke andre selskapsrettslige endringer i for- og etterkant. LIGL advokater benyttet Ida™ i arbeidet med dokumentene, og vi sparte betydelige beløp i advokathonorar. - Sigvald Bøe Eriksen, daglig leder i Olieselskabet AS
I forbindelse med et av våre mange spennende prosjekter hadde vi behov for å lage en ny aksjonæravtale. I den forbindelse testet vi Ida og vi opplevde at systemet guidet oss grundig og effektivt gjennom ulike valg vi måtte ta stilling til og lot oss generere et godt dokument som vi deretter kunne bearbeide med de siste justeringer på egenhånd. Vi opplevde dette som vesentlig mer effektivt enn å starte med en mal der man må legge til eller fjerne elementer, og for de aller fleste vil nok et slikt system være både tidsbesparende og mye mer kostnadseffektivt enn å starte med å kontakte advokat. - Marius Firing, daglig leder i Melberg Partners AS
Vi satt opp en aksjonæravtale i Link Aktivt Eierskap AS ved hjelp av Ida™. Vi fikk avtalen slik vi ville, og var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen var meget god slik at vi slapp å bruke advokat. Prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutningene som må tas før avtalen kunne inngås. - Stian Wathne, daglig leder i Link Aktivt Eierskap AS
Vi benyttet Ida™ da vi satte opp aksjonæravtale i Prohousing AS. For oss som aksjonærer i Prohousing AS, er det viktig å ha ordnede og avtalte forhold mellom oss ulike aksjonærer. Ida™ guidet oss gjennom viktige elementer å tenke på, og vi kunne velge det som var relevant for vårt spesifikke behov. Bredden gjorde at vi fikk økt bevissthet omkring flere forhold å ta hensyn til, som vi ellers hadde glemt eller måttet gå til advokat for å få. - Henrik Jelsa, daglig leder i Prohousing AS
Vi benyttet Ida™ da satt opp en aksjonæravtale i Simex Elektro AS. Ida™ lot oss sette opp avtalen slik vi ville – vi var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen og prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutninger som må tas før avtalen kunne inngås. Den siste finpussen på avtalen tok vi sammen med advokat i LIGL advokater. Det at vi kunne bruke Ida™ selv før vi gikk til advokat, gjorde at vi sparte mye advokathonorar samtidig som vi fikk avtalen kvalitetssikret av advokat. - Bernt Flørenes, daglig leder i Simex Elektro AS
Vi benyttet Ida da vi stiftet Blikkfang Reklame AS. Ida™ lot oss sette opp selskapet slik vi ville – vi var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen og prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutninger som må tas før selskapet ble stiftet. Det hadde vi ellers måttet gå til advokat for å få. - Marius Sørensen, daglig leder i Blikkfang Reklame AS

Prøv Ida by LIGL

LIGL.