Tverrfaglig workshop (web): Organisasjonspsykologer, advokater, økonomirådgivere

Arrangement publisert av: Morten B. Tidemann & Fredny Bade. Løpende påmelding

Informasjon

Mange virksomheter trenger i dagens situasjon å ta kritiske beslutninger raskt. Vårt tverrfaglige ekspertpanel bestående av organisasjonspsykologer, advokater og økonomirådgivere bistår dere med å se helhetlige muligheter og konsekvenser.

Mange ledere må nå foreta kritiske beslutninger på svært kort tid uten normalt beslutningsunderlag. For å sikre virksomhetens videre eksistens må enhver avgjørelse bestå av en samlet vurdering av både økonomi, HR og juridiske forhold. De færreste har vært forberedt på dette, og behovet for rask og stødig ledelse er skrikende. Mange har derfor behov for støtte til å ta disse beslutningene.

Stamina Helse (Organisasjonspsykologer), LIGL advokater (juridisk) og TheVIT (regnskap/økonomirådgivning) har derfor i samarbeid utviklet en serie med digitale workshops som rettes mot enkeltstående kunder.

Samarbeidet gir deg tilgang til et panel av eksperter med sammensatt kompetanse som hjelper deg med å løse dine konkrete utfordringer innenfor fortrolige rammer.
Workshopene tilrettelegges via digitale kanaler for en konkret gjennomgang av tema tilpasset dine behov. Du kan enten velge tema fra vår meny, eller vi kan foreta en gjennomgang av andre tema du heller ønsker belyst.

Vil du vite mer om hvordan våre tverrfaglige eksperter kan bistå din virksomhet?
Kontakt advokat Fredny Bade eller advokat Morten B Tidemann.
Aktuelle temaer kan være:

Tema 1: Permitteringer

 • God ledelse - hvordan ivareta hele flokken- produksjon, arbeidsmiljø og tilhørighet
 • Juridisk rammeverk- når kan det permitteres- fremgangsmåte/dokumentasjon
 • Økonomisk grunnlag- analyser av konsekvenser og alternativer

Tema 2: Permitteringer - Drift - Oppsigelser - Avvikling

 • Hvordan opprettholde motivasjon og lojalitet i arbeidsstokken
 • Juridiske krav til løpende evaluering av permitteringer opp mot alternativer
 • Oppdaterte økonomiske analyser av konsekvenser og alternativer

Tema 3: Krav til ansvarlig ledelse kommer på spissen i krisetider

 • Hvordan god ledelse kan bidra til produksjonskapasitet og godt arbeidsmiljø
 • Aksjelovens krav til forsvarlig drift av virksomheten- hvordan unngå styreansvar
 • Økonomiske analyser og verktøy som underlag for gode ledelsesbeslutninger

Tema 4: Hvordan sikre godt grunnlag for fremtidig drift

 • Utvikling av organisasjonskulturen-organisasjonslæring og veien videre etter krisen
 • Juridiske og kommersielle analyser av avtaler- oppfølging og revisjon -hvordan gå frem 
 • Hvordan oppdaterte analyser og støtteverktøy kan gjøre virksomheten rigget for god fremtidig drift. 

Påmelding

Del på LinkedIn