Frokostseminar 29. april - Sykefravær og oppsigelse - Utsatt

Arrangement publisert av: Morten B. Tidemann. Utsettes - ny dato kommer senere

Informasjon

Passer for:
Daglig ledere, HR-ledere/ansatte, og styremedlemmer. 

Tema:
Høyt sykefravær hos en arbeidstaker kan være krevende for bedriften. Arbeidstaker har ved sykefravær sterke rettigheter, men også plikter. Dette medfører at det stilles krav til arbeidsgiver og oppfølgingen av arbeidstaker. 

I dette frokostmøte ser vi nærmere på hvilket vern arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven og oppfølgingen fra arbeidsgivers side. Vi ser også på om og i tilfelle i hvilken grad høyt sykefravær kan utgjøre grunnlag for oppsigelse fra arbeidsgiver.

Vi inviterer til frokostmøte for å gjennomgå høyt sykefravær og relevant rettspraksis. 

Tidspunkt:
Mandag 29. april kl. 08:15-9:30 på Scandic Stavanger Forus (Bjødnabeen 2)

Kaffe serveres fra kl.08:00. Frokostbuffet etter foredragene.  

Arrangementet er gratis. 

Foredragsholdere:
Advokat Geir Kruge
Advokat Kristoffer Sivertsen

Påmelding

Del på LinkedIn

Relevante bransjer & fagområder