Koronapakken fra LIGL

Publisert av: Morten B. Tidemann. 2020/03/25
LIGL advokater AS, LIGL IP Consult AS og legal tech selskapet LIGL AS deltar i dugnaden for norsk næringsliv etter at mange virksomheter er rammet av koronakrisen. Sammen har vi utviklet Koronapakken som består av:

Gratis juridisk rådgivningssamtale fra advokatene i LIGL advokater på følgende vilkår: 
  • Rådgivningen skjer på telefon eller Teams o Tjenesten er åpen i tidsrommet 0900 – 2100 på hverdager og 1200 – 1500 i helger. o Lengden på rådgivningssamtalen vil variere basert på det konkrete behovet, men er ikke begrenset til et gitt antall minutter. I og med at dette er en gratistjeneste som skal være tilgjengelig for flest mulig står det den enkelte advokat fritt til å begrense samtalen når advokaten mener klienten har fått rimelig avklaringen ut fra situasjonen.
  • Oppdragsbekreftelse for denne gratisrådgivningen med øvrige vilkår for rådgivningen følger med Koronapakken.
  • Det er ingen binding knyttet til tjenesten og det etableres ikke noe betalbart oppdrag uten at dette klart og tydelig avtales.

Gratis IPR- og patentfaglig rådgivningssamtale fra rådgiverne i LIGL IP Consult AS på følgende vilkår: 
  • Rådgivningen skjer på telefon eller Teams
  • Tjenesten er åpen i tidsrommet 0900 – 2100 på hverdager og 1200 – 1500 i helger. 
  • Lengden på rådgivningssamtalen vil variere basert på det konkrete behovet, men er ikke begrenset til et gitt antall minutter. I og med at dette er en gratistjeneste som skal være tilgjengelig for flest mulig står det den enkelte rådgiver fritt til å begrense samtalen når rådgiveren mener det er gitt rimelig avklaringen ut fra situasjonen. 
  • Oppdragsbekreftelse for denne gratisrådgivningen med øvrige vilkår for rådgivningen følger med Koronapakken 
  • Det er ingen binding knyttet til tjenesten og det etableres ikke noe betalbart oppdrag uten at dette klart og tydelig avtales. 


Gratis intelligente advokatmaler tilpasset ikke-advokater fra legal tech selskapet LIGL AS blir fortløpende lagt ut på Ida™ Web. I tillegg til de malene som allerede ligger i Ida™ Web, vil LIGL AS i samarbeid med LIGL advokater AS, TheVIT AS og andre rådgivningsvirksomheter, tilpasse interne maler som er relevante for virksomheter som på en eller annen måte er rammet av koronakrisen. Dette gir virksomhetene mulighet til å utarbeide dokumenter som reduserer risikoen for ansvar for manglende eller mangelfulle beslutninger ifm driften i krisetiden, permitteringer eller oppsigelser, etc.

Kom igang på Ida™ Web
Del på LinkedIn