Partnermodellen er død - leve partnerskapet!

Publisert av: Morten B. Tidemann, Fredny Bade & Kjersti Fossum Engnæs. 2020/06/19
(Bildet er fra våre nye lokaler i FOMO i Stavanger)

Hvorfor skal flinke advokater jobbe i et hierarkisk system, som kun verdsetter dem for hva de kan bidra med som «business cases», og ikke for hva de kan bidra med som kolleger? Hvorfor skal de kvie seg for å balansere mellom jobb og familie? Hvorfor er det ikke nok å levere advokattjenester av høy faglig og forretningsmessig verdi når kunden trenger det? Hvorfor skal de kvie seg for å ta i bruk ny teknologi som effektiviserer arbeidet? Hvorfor må det konkurreres internt om en rettferdig inntektsfordeling, tilgjengelige interne ressurser og anerkjennelse i organisasjonen?

Nei, det skjønner ikke vi heller! Derfor startet vi LIGL advokater!

Vi har kastet den umoderne og kontraproduktive partnermodellen i søpla, og erstattet den med følgende modell:
  • Vi er likeverdige. Ingen konkurranse internt, og alle respekteres for de valg de gjør ift hvor mye og når de jobber.
  • Vi bygger en ny type fellesskap gjennom inkludering, tilgjengelighet for hverandre, og samarbeid i team. Vi er allergiske mot spisse albuer, og tar godt vare på hverandre som kolleger.
  • Din omsetning er din inntekt. Du belastes kun med det du koster.
  • Vi har verdens beste teknologiske løsninger, slik at du kan konsentrere deg om den kjekke advokatoppgaven, i stedet for å bruke unødvendig tid på dokumentoppsett, rutinepreget arbeid og administrative oppgaver. Kundene får en mye mer effektiv advokattjeneste, og du får en mye morsommere arbeidshverdag.
  • Vi har etablert en firmakultur som støtter opp om et balansert og spennende liv som advokat på høyt nivå med et rikt og verdifullt privatliv med familie, venner og fritidsaktiviteter. Dette er ikke unntaket hos oss, det er regelen. Hvor og når du gjør jobben er ikke viktig – bare jobben gjøres med høy faglig kvalitet når kunden trenger den. Du styrer selv din egen arbeidshverdag, uten at det går ut over dine muligheter i LIGL.
  • Ingen åpne landskap. Åpne landskap passer ikke for advokater. Ferdig snakket!
Høres dette spennende ut? Tror du dette kan passe bedre for deg enn modellen der du jobber i dag? Ja, da vil vi veldig gjerne snakke med deg.

Bli med og bygg fremtidens advokatfirma. Vi ser etter advokater i alle byer i Norge. Med våre tekniske og organisatoriske løsninger kan vi lett inkludere deg (og evt. ditt team), uansett hvor du befinner deg.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om du synes dette ser spennende ut.
Del på LinkedIn