Morten B. TidemannAdvokat - Partner

Om Morten B.

Morten har vært forretningsadvokat  siden 1995 og var de siste årene partner i to av Norges største advokatfirmaer. Han har også hatt betydelige lederverv i disse advokatvirksomhetene. Morten begynte sin advokatkarriere  som skatteadvokat i noen av verdens ledende skattemiljøer, men har med tiden i hovedsak bistått norske og internasjonale klienter med forhandlinger, rådgivning og tvisteløsning på det forretningsjuridiske området.  Han har som følge av sin bakgrunn en bred forretningsjuridisk erfaring og god kommersiell og skatterettslig forståelse.

Morten har også omfattende prosedyreerfaring både for de ordinære domstolene og for voldgiftsdomstoler.

Mortens kjernekompetanse er forretningsjuridisk rådgivning, forhandling og tvisteløsning hovedsakelig knyttet til M&A og transaksjoner, forskjellige kontraktsrettslige områder, immaterialrett og selskapsrett.


  Erfaring

  2014-ddPartner, LIGL Advokater AS
  2012-2013Partner, Head of Legal (Norge) KPMG Law advokatfirma AS
  2012-2012Partner, Head of Legal (Sør), KPMG Law advokatfirma AS
  2006-2012Office managing partner, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS)
  2002-2006Partner, Tranberg Tidemann Advokatfirma AS
  2000-2002Manager, fast advokat, Deloitte & Touche Advokatfirma DA
  1996-1999Tax & Legal manager, fast advokat, Arthur Andersen Advokatfirma DA
  1996-1996Juridisk konsulent, Bergen ligningskontor
  1995-1996Advokatfullmektig, Erland, verling, Pletten & Mjell Advokater

  Utdanning

  2006Voldgiftsdommerutdannning
  1995Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
  1989NHH