Kjersti Fossum EngnæsAdvokat - Assosiert Partner

Om Kjersti

Kjersti Fossum Engnæs er managing partner på vårt kontor i Hønefoss. Siden 2014 har hun drevet advokatpraksis i Hønefoss innenfor et bredt fagspekter, med hovedvekt på fast eiendom, familie /arverett og kontraktsrett. Hun bistår både næringsdrivende og privatpersoner.

Etter mange år i eierskifte/advokatforsikringsbransjen har hun stor erfaring med å løse tvister etter avhendingsloven, bustadoppføringslova og andre forbrukerlover. Ved siden av juridisk kompetanse har Kjersti inngående kunnskap om byggeforskrifter, preaksepterte løsninger og god byggeskikk. Dette er avgjørende for å vurdere strategi og risiko på en god måte.

Interessen for fast eiendom har flere sider. Blant annet er utvikling av fast eiendom og saker om husleie (næring og privat), sameie og rettigheter på annen manns eiendom (veiretter etc.) aktuelle problemstillinger som går igjen i Kjersti sin portefølje. Hun bistår også eierseksjonssameier og borettslag. I et område som Ringerike, med store planer for utbygging av vei og bane, har hun etterspurt kompetanse til å bistå i forbindelse med ekspropriasjon og andre inngrep fra det offentlige.

Kjersti tilbyr også bistand i saker om arv/familierett, konkurs, forsikringsrett og generell kontraktsrett. Hun er samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.


Erfaring

2019Assorisert partner, LIGL advokater AS
2017Leder, Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern - Øvre Buskerud
2014-2019Partner, Advokatene Midtbø og Engnæs
2009-2014Advokat og avdelingsleder, HELP Forsikring AS
2006-2009Advokatfullmektig, Protector Forsikring AS
2005-2006Førstekonsulent, Forbrukerrådet

Utdanning

2004Juridiske fag, Eberhard-Karls-Universität-Tübingen
2004Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo