Jon Arne HolmIP Attorney - Partner

Om Jon Arne

Jon Arne er fysiker fra Universitetet i Oslo og elektronikkingeniør fra Høyskolen i Østfold. Han er også kvalifisert European Patent Attorney. Siden 2006 har han arbeidet som patentingeniør og partner, først i Fluges patent, og senere i Zacco Norge hvor han var fagkoordinator for arbeidet innenfor elektro/IT.
 
I den siste treårsperioden var han i tillegg utvalgsmedlem i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).
 
I sitt patentfaglige arbeid er Jon Arne opptatt av at forståelse for kundens virksomhet og prosesser er grunnleggende for å kunne oppnå gode resultater gjennom implementering av en bevisst IP-strategi.
Hans spesialområde er elektronikk, måleteknikk og elektromekaniske oppfinnelser, men han arbeider også med rene mekaniske oppfinnelser og oppfinnelser relatert til programvare.
 
Jon Arne har også lang erfaring fra industrien hvor han arbeidet med utvikling av både maskinvare- og programvareløsninger for telekommunikasjonsnett for blant annet Telenor, Nera, moreCom og Ericsson.


Erfaring

2016-2019Partner og fagkoordinator, Zacco Norway AS
2016-2019Utvalgsmedlem i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
2012-2012Hospitering, European Patent Office
2006-2016Partner, Fluges patent AS
2000-2001Systemarkitekt, Scandpower Information Technology AS
1996-2000Systemarkitekt, NERA TMN AS/Protek Telsoft AS
1992-1996Senioringeniør, Telenor Nett
1987-1989Avdelingsingeniør, Televerket

Utdanning

2012-2014EQE, Candidate Support Program, EPO
1989-1992Fysiker, MSc, Universitetet i Oslo
1985-1987Elektronikkingeniør, Østfold Ingeniørhøyskole